';
side-area-logo

Tilläggstjänster

Passa på
Mer bilder

Ta tillfället i akt och passa på att få fler bilder producerade som är användbara i er verksamhet.

Kanske behövs det nya porträttbilder på personalen. Mobil studioutrustning kan tas med och porträtten kan därmed tas utan att det tar för mycket tid i anspråk för personalen.

portratt
reklam
Bilder för er marknadsföring

Produktbilder, interiörbilder och verksamhetsbilder för användning på hemsida och övrig marknadsföring är sådant jag gärna hjälper er med.

Detta kan med fördel samordnas med googlefotograferingen eller genomföras vid annan tidpunkt.

Berätta med film

Presentera ditt företag med film.

Liksom en googlefotografering är bra för företagets synlighet på Google gäller detsamma med rörlig bild. Film på You-Tube och på företagets egna hemsida är att mycket bra sätt att kommunicera på.

Hvitfeldt Produktion hjälper er gärna med filmproduktion och kan föreslå olika lösningar/upplägg.

film
Mer info om tilläggstjänster