';
side-area-logo

Onsala kyrka

Onsala kyrka

Onsala kyrka är en historiskt intressant kyrka med en mycket rik interiör, tack vare kaparadelns välstånd på 1700-talet. Men kyrkan är äldre än så. Murarna i långhusets västra del är rester av en medeltidskyrka och det sydvästra vapenhuset har tillkommit vid medeltidens slut, kring 1400-talet.

Det östra tornet med det Gathenhielmska gravkoret i källaren kom till på 1700-talet. Här ligger Lasse i Gatan och hans hustru Ingela begravda i två pampiga marmorsarkofager, dessa kan ses, klicka till vänster om altaret och ta trappan ner.

Nu kan denna vackra kyrka ses via Google Street View. Missa inte att gå in i vapenhuset samt den fina sakristian.

Plats: Onsala kyrka

Besök Onsala kyrka hemsida

onsalakyrka