';
side-area-logo

Lidköpings kommun

Lidköpings kommun

Fotografering av Google Street View samt stillbilder för Lidköpings kommun.

Ett antal skolor, äldreboenden samt kulturinstitutioner fotograferades.

Ett urval kan ses här. Bilderna kan även ses på kommunens hesmida.