';
side-area-logo

Dokumentation brobygge

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
  • Pinterest
Dela
Tagged in
Projekt
I samband med byggnationen av en ny bro strax utanför Jönköping fick jag uppdraget att dokumentera själva monteringen. Byggnationen utfördes med prefabricerade betongelement istället för att gjuta bron på plats. Syftet med filmen var att få en dokumentation av hur arbetet fortskred och utifrån det ledtider för de olika momenten. Filmen har sedan används för studier vid Lund tekniska högskola för att utvärdera byggtekniken. Uppdragsgivare: Cementa