';
side-area-logo

Kostnad

En lönsam investering
Engångskostnad

Det är en engångskostnad, inget tillkommer, inget abonnemang eller liknande. Investeringen kan gärna jämföras med kostnaden för en tidningsannons som lever en kortare tid. Google Maps Business View finns alltid tillgängligt online och ”jobbar” för din verksamhet där de flesta söker information idag.

kamera
bild pa street view inomhus
Hur ser lokalen ut?

Kostnaden beror på antalet panoramor som behöver fotograferas. Antalet beror främst på storleken men även utformningen på den lokal som skall presenteras. Panoramapunkterna skall kunna ”se varandra” för att skapa en god navigering i lokalen.

Kostnaden startar vid 4500:-. Pris fastställs utifrån lokalens storlek och övrig beskaffenhet så att bästa möjliga presentation skapas av investeringen. Möjligheten finns att fotografera allt från mindre lokaler till stora objekt i flera våningsplan. Detta gör att prisbilden varierar från fall till fall. Offert lämnas utifrån de givna förutsättningar.

Nedan följer några paketpris (S, M, L) som är anpassade för lokaler som inte är allt för stora, såsom mindre, medelstora butiker, restauranger o.dyl. Se planskisserna som illustrerar placeringen av panoramapunkter, de röda prickarna avser de 3 (minst) panoramor som åtgår för att komma in via entrén.

Vid större lokaler som kräver fler panoramor lämnas alltid offert enligt XL nedan.

small500
hot!

Small

För det mindre stället
SEK 4500
engångskostnad

4-6 panoramor

10 stillbilder

publicering på Google

Leverans av länkar & bilder

QR-kod

medium500
hot!

medium

För det något större stället
SEK 6000
engångskostnad

10 – 15 panoramor

15 stillbilder

publicering på Google

Leverans av länkar & bilder

QR-kod

large500
hot!

Large

För det ännu större stället
SEK 8000
engångskostnad

25 – 30 panoramor

15 stillbilder

publicering på Google

Leverans av länkar & bilder

QR-kod

hot!

XL - XXXL

Stort och störst
SEK offert
engångskostnad

31 – XXX panoramor

20 – 25 stillbilder

publicering på Google

Leverans av länkar & bilder

QR-kod

Se exempel på publicerade googlefotograferingar