';
side-area-logo

Hotellfotografering för Hotel View

Google Street View för hotell
Hotel View

En hotellfotografering för Google Hotel View fungerar lite annorlunda mot andra googlefotograferingar. Här finns möjligheten att dela upp hotellet/anläggningen i olika ”öar”.

Street View visningen behöver ej hänga samman i en enhet. Detta gör att transportsträckor såsom korridorer och liknande utrymmen ej behöver fotograferas.

Istället väljs de delar ut som är mest relevanta att visa, exempelvis rum, restaurang, pool, utomhusområde, konferensavdelning,  lobby o.s.v.

hotellrum
För mer info om hotel View
Exempel

Vid en sökning i Google Maps presenteras de olika ”öarna” som bilder som vid klick leder direkt till respektive del av hotellet. Detta ger en god översikt över hotellets olika rum/lokaler.

hotellrulle
Lägg till en funktionell meny

Bygg interaktivitet med add-on meny

För hotell passar det väldigt bra med en specialdesignad menyfunktion. Denna ger en informativ virtuell rundtur av hotellet/anläggningen. Skapa god navigering samt infoga information och länkar i bilderna. Detta syns inte på Google men tillför ett stort mervärde när rundturen används på hotellets hemsida samt i övrig marknadsföring och i sociala media.

Isaberg_Moutain_Resort
Vad kostar en Googlefotografering?