';
side-area-logo

Add on – Meny

Skapa interaktivitet med en meny (overlay system)
Öka tydligheten med en specialanpassad meny

När  den virtuella rundturen finns på Google finns det olika möjligheter att förtydliga navigering och presentera rundturen med en meny. Med dess hjälp får besökaren en god överblick över vilka lokaler/utomhusområden o.dyl som runturen innehåller.

I stället för att navigera runt ”i blindo” och inte veta vad som finns i den virtuella rundturen presenteras allt överskådligt.

Denna meny är ej synlig via google utan är främst tänkt att användas på den egna hemsidan/sociala media o.dyl.

Klicka på bilden bredvid för att se ett exempel.

Isaberg_Moutain_Resort_meny
Meny
Bygg in interaktivitet

I rundturen finns många möjligheter att lägga in relevant information på olika sätt.

Visa ett bildspel, uppge information om en lokal, länka till bokning, visa en film eller spela en ljudfil. Detta och mer därtill är möjligt att interaktivt infoga i rundturen.

Färger och typsnitt kan anpassas så att rundturen passar väl in företagets övriga grafiska profil.

Klicka på bilden bredvid för att se ett exempel.

För mer information om anpassad meny
Exempel på funktioner

(det finns fler)

Meny

Meny

Grundnavigeringen sker via menyn. Denna byggs i en struktur så att en god översikt av rundturen skapas.

Länka

Länka

Klickbara hotspots i bilderna fungerar som länkar som leder vidare till ytterligare information/bokningssida o.dyl

Inforuta

Inforuta

Inforutor kan utformas på olika sätt med text och bild. Välj om de skall synas konstant eller visas vid klick.

Dela

Dela

Inbyggt finns möjligheter att enkelt dela rundturen via sociala media. Dela den i sin helhet eller länka till en viss del/rum.

Planskiss

Planskiss

Lokaler & rum kan presenteras med en planskiss. Se vart i rummet vyn är placerad. Klicka på en punkt för att komma ditt.

Länka med bild

Länka med bild

Länka inom visningen med hjälp av bildlänkar. Ge exempelvis en förhandsvisning av ett rum som finns bakom en stängd dörr.

Film

Film

Hälsa välkommen eller förstärk ett budskap med hjälp av en film. Film kan integreras på olika sätt i visningen.

Ljud

Ljud

Spela musik eller låt en speakerröst berätta. Med detta verktyg kan en virtuell guidning skapas.

Bra att veta
Bädda in

Bädda in

Den interaktiva rundturen bäddas enkelt in på hemsidor. Ange valfria pixeldimensioner för en god integrering på hemsidan. Koppla till Google Analytics för statistik om klick.
Klicka här för att se ett exempel på en inbäddad rundtur.

Årsavgift

Årsavgift

En anpassas menyn är ett tillägg till den vanliga googlefotograferingen och installeras mot en offererad avgift.
En löpande årsavgift tillkommer.

Lätt att uppdatera

Lätt att uppdatera

En interaktiv rundtur behöver ej vara statisk utan kan närsomhelst uppdateras med ny information och bilder.
Möjligheten finns att kombinera med panoramabilder som ej syns via google. Flexibiliteten är total!

Mer om övriga tilläggstjänster